land art STABILIZACJA

kompozycja land art STABILIZACJA, 2018, technika własna
praca wykonana podczas pleneru rzeźbiarskiego w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku